BI-Konsulent

Topkompetencer til BI-virksomheder

- Ny Business Intelligence Konsulent uddannelse

Det fortsat voksende marked for Microsoft BI løsninger betyder, at der er mangel på kvalificerede BI Konsulenter, og derfor har 4D Konsulenterne udviklet en Business Intelligence Konsulent-uddannelse.
 
Uddannelsen er lavet i samarbejde med Microsoft og flere af Danmarks største konsulenthuse inden for Business Intelligence. Den kører nu for 6. gang, og det har været en stor succes for både deltagere, partnere, Microsoft samt 4D.
Uddannelsens længde 
21 dage over 5 måneder 
Pris
52.500 ex moms*
Planlagte datoer 
Se skema til højre 
*Det 5-dages certificeringsforløb er valgfrit og kan fravælges. Prisen reduceres i så fald med 12.500,00 ex moms.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne inden for en relativ kort periode bliver i stand til at arbejde professionelt med Business Intelligence. Uddannelsen skal imødekomme virksomheders behov for konsulenter, der har værktøjskassen på plads, og som kan indgå i udviklingsprojekter.

Hvem kan deltage?

Kandidaten bør have en baggrund som Cand. merc. Dat., Cand. IT, HA, datamatiker eller en anden teknisk profil. Teori forankres bedst, når det bruges i praksis. Derfor er det en forudsætning, at deltagerne på BI uddannelsen er ansat i en organisation, hvor der er mulighed for at arbejde med relevante opgaver og projekter ind i mellem de teoretiske kursusmoduler. Den typiske kandidat vil derfor være ansat hos en Microsoft BI partner (it-virksomhed) eller en større organisation med et internt BI-team.

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen er på i alt 20 kursusdage. Den er både målrettet de opgaver som en Business Intelligence konsulent håndterer i dagligdagen og målrettet certificeringen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) på SQL Server 2012.

Uddannelsens opbygning

De første 15 dages undervisning forløber over en periode på 2 måneder. (Se modul 1-5 i oversigten nedenfor). Her fokuseres der på metode og praktik; det praksisnære er i højsædet, så deltagerne bliver trænet i de opgaver, de typisk vil skulle løse som BI konsulenter. Dette forløb lægger op til den første af de tre eksamener, som tilsammen giver certificeringen MCSA SQL server 2012, og derfor tages denne i umiddelbar forlængelse heraf. (Modul 6: Eksamen 70-463).
Der er vigtigt at du herefter arbejder med det lærte i praksis og få den nye viden forankret. Det praktiske arbejde med BI og hermed opnåelse af en vis rutine og erfaring, vil gøre dig bedre rustet til at arbejde videre med den resterende del af certificeringsforløbet.
Derpå tages fat på forberedelse og test til eksamen 70-461 (modul 7), og forløbet afsluttes med forberedelse og test til eksamen 70-462 (modul 8). Der skal påregnes tid til selvstudie og prøvetests udover undervisningsdagene.
Modulerne 1-5 er baseret på kurser og materialer udarbejdet af 4D Konsulenterne. Modul 6-8 er baseret på Microsoft uddannelsesmaterialer målrettet certificeringen MCSA SQL Server 2012.
 

Modul 1: Introduktion og grundlæggende SQL og BI

 • Grundlæggende databaseteori
 • Udtræk og manipulation af data med T-SQL
 • Stored Procedures, funktioner og views
 • Index

Modul 2: Implementering af data warehouse og ETL proces, 4 dage

 • Design af data warehouse
 • Implementering og design af ETL proces med SSIS
 • Deployment, administration og sikkerhed
 • Introduktion til Master Data Services

Modul 3: Implementering af multidimensionelle løsninger, 3 dage

 • Implementering af multidimensionelle cuber med SSAS
 • Introduktion til MDX
 • Deployment, administration og sikkerhed

Modul 4: Implementering af tabular løsninger, 2 dage

 • Implementering af tabular løsninger med SSAS
 • PowerPivot

Modul 5: Udvikling af rapporter og analyser, 3 dage

 • Udvikling af rapporter med Reporting Services
 • Report Builder
 • Deployment, administration og sikkerhed
 • Power View
 • Rapporter og dashboards på SharePoint

Modul 6: Forberedelse og test til eksamen 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, ½ dag

 • ½ dag spørgsmål/svar. Eksamen tages efter frokost

Modul 7: Forberedelse og test til eksamen 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012, 1½ dag

 • Avancerede forespørgsler og tabel funktioner
 • XML, FullText, Transaktioner
 • ½ dag spørgsmål/svar. Eksamen tages efter frokost

Modul 8: Forberedelse og test til eksamen 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, 3½ dag

 • Installation og konfiguration af SQL Server 2012
 • Disaster Recovery
 • Konfiguration af sikkerhed
 • High Avaiability
 • ½ dag spørgsmål/svar. Eksamen tages efter frokost
 
 
Det næste forløb starter 
Er ikke datofastsat - kontakt os for mere info på 3314 7144​

 • Følg os på Facebook
 • Følg os på Google+
 • Følg os på LinkedIn