Fra 0 til SharePoint

Indhold

Hvad er SharePoint, og hvad kan SharePoint gøre for din organisation? Hvordan får du startet jeres implementering rigtigt? Hvad skal du holde fokus på undervejs, så I kommer sikkert i mål og får skabt en succes?

Målet med dette seminar er at give dig den grundlæggende viden om SharePoint som platform, så du bedre er i stand til at træffe de rigtige beslutninger, og jeres vej fra 0 til SharePoint bliver den succes, som I kan forvente.

SharePoint er en schweizerkniv af værktøjer og muligheder. Hvilke af de mange muligheder, der ligger i platformen, er de rigtige og mest relevante for netop jer på kort og på lang sigt?
Disse spørgsmål vil være en central del af seminaret.

Derudover vil seminaret omhandle de ting, du bør have fokus på i dit implementeringsforløb, fx governance, forankring, user adoption, m.v.

Dette SharePoint seminar er baseret på en eller flere af vores hands-on SharePoint kurser som igen er en del af vores samlede udbud af Office kurser

OBS: Vi opkræver et gebyr på DKK 500,- ved manglende fremmøde på dagen. Eventuelle afbud sendes til undervisning@4d.dk

Seminarer hos 4D

Der udleveres ikke decideret kursus- eller undervisningsmateriale i forbindelse med seminaret, men der vil være forslag til relevant materiale og websites.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til dig:
• der i dag ikke benytter SharePoint, og gerne vil vide mere.
• der har SharePoint, og ønsker at blive inspireret til at høre mere om mulighederne til realisering af jeres SharePoint-investering

Selvom du ikke ligefrem er på ”nul” i forhold til SharePoint, kan du stadig få udbytte af dette seminar. Du vil få inspiration til hvordan SharePoint kan skabe endnu mere værdi for din organisation.

Seminaret tager udgangspunkt i Microsoft Office SharePoint Server 2010 og SharePoint Server 2013, som er den nyeste version.

Kontaktoplysninger

Adresse
Amagertorv 21
1160 København K