Arbejd optimalt med SharePoint

Indhold

SharePoint er en schweizerkniv af værktøjer og muligheder. Hvilke af de mange muligheder, der ligger i platformen, er de rigtige og mest relevante for netop jer på kort og på lang sigt?

Målet med dette seminar er at give dig et overblik over SharePoint som platform, så du bedre kan træffe de rigtige beslutninger, og jeres SharePoint løsning bliver den succes, I forventer.

Dette SharePoint seminar er baseret på en eller flere af vores hands-on SharePoint kurser som igen er en del af vores samlede udbud af Office kurser

Seminarer hos 4D

Seminaret henvender sig til dig:

 • der overvejer at anskaffe SharePoint
 • der har SharePoint, men ikke taget det i brug
 • der allerede bruger SharePoint og ønsker at få inspiration til, hvordan du kan skabe endnu mere værdi for din organisation

Målgruppe

Vores seminarer er tiltænkt dig, der hurtigt og effektivt vil have overblik over et afgrænset emne.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe, te, sodavand og vand ad libitum både før start og i pausen. Ved formiddagsseminaret får du også en croissant før start, og på vores eftermiddagsseminar får du noget sødt eller frugt i pausen.

Tidsplan
Vores halvdags seminarer kører fra enten 9-12 eller 13-16. Et seminar består – som udgangspunkt - af to sessioner på hver 1 time og 10 minutter kun afbrudt af Q&A session og en kort pause.
09.00 | 13.00 Præsentation af konsulenten og seminaret.
09.10 | 13.10 Seminar del 1 af 2
10.20 | 14.20 Q&A
10.25 | 14.25 Pause
10.35 | 14.35 Seminar del 2 af 2
11.45 | 15.45 Q&A
11.55 | 15.55 Næste skridt
12.00 | 16.00 Slut

Formen
Den store forskel på et seminar og et kursus, er at der ikke er hands-on opgaver på et seminar. Det er primært en-vejs-kommunikation fra konsulent til publikum. Hermed er der mere fokus på overblik end decideret læring gennem vekslen mellem teori og praktiske opgaver.
Materiale
Du vil efter seminaret modtage en mail med relevante links til yderligere informationer

Rabat
Du kan opnå rabat på dine seminarer ved at købe et seminarklippekort, der kan bruges af dem, du ønsker.

Firmahold
Alle vores seminarer kan bookes som firmahold hos enten Jer eller os. Et firmahold kan også afholdes på engelsk. Kontakt os for pris og yderligere informationer.

Seminarindhold

Seminar del 1 af 2

Hvad er SharePoint?
 • Introduktion til SharePoint

Dokumenthåndtering
 • Rettigheder
 • Check out/ in
 • Versionering
 • Metadata
 • Workflow
 • Lås dokumenter
 • Arkivering af dokumenter


Automatiserede processer
 • Elektroniske formularer
 • Konsistent dataopsamling
 • Overblik og samling
 • Altid korrekte version
 • Workflows
 • Politikker

Business Intelligence i SharePoint
 • Aktuelle data fra eksterne kilder
 • Visuelt overblik
 • SharePoint som cockpit

Samarbejde
 • Skabeloner, der indeholder relevante værktøjer
 • Løbende opdatering af model, skabeloner og metoder
 • Samling af viden, ikke kun dokumenter
 • Kontekst
 • Kommunikation

Q&A
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i Q&A, men konsulenten skal overholde tidsskemaet, hvilket sætter en naturlig begrænsning i antallet af spørgsmål.

Seminar del 2 af 2
Implementering
Myter
 • De finder selv ud af det
 • Samarbejdsplatform = Samarbejde
 • Hvad andre gør med succes, virker også for os
 • Vores portal skal afspejle organisationsdiagrammet
 • Det skal ligne vores website
Barrierer
 • Manglende opbakning fra ledelsen
 • Ingen vision
 • Manglende tilpasningsevne
 • Manglende træning

Governance
 • Vision og mål
 • Opbakning
 • Faser
 • Proaktiv informationsarkitektur
 • Forventningsafstemning og -styring
 • Gå foran

Faser
 • Start med så meget Standard som muligt
 • Tilkøb af Apps, tilretning med værktøjer i Microsoft miljø
 • Udvikling

Best Practices
 • Alt er åbent
 • Undgå at bære siloerne med
 • Keep It Simple
 • Forsiden er blot en forside
 • Struktur og navigation
 • Rettigheder
Q&A
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i Q&A, men konsulenten skal overholde tidsskemaet, hvilket sætter en naturlig begrænsning i antallet af spørgsmål.

Afslutning (næste skridt)
Vores seminarer indeholder altid et ”Næste skridt”, hvis relevant, efter den afsluttende Q&A session. Her vil vi kort komme ind på, hvad vil vi anbefale, at du gør, for at komme videre med emnet.

Kontaktoplysninger

Adresse
Amagertorv 21
1160 København K