Tip 1 – Lås tegningstilstand

Tegn i PowerPoint - Lås tegningstilstandDu har brug for at tegne den samme type figur mange gange, og hver gang skal du vælge Indsæt, Figurer og derefter den korrekte figurtype, fx en linjepil. Klik i stedet én gang på figurtypen med højre musetast og vælg Lås tegningstilstand.

Du kan nu tegne så mange figurer af samme type, som du har lyst til. Brug ESC tasten til at afslutte tilstanden.

Tegn i PowerPoint - Lås tegningstilstand

Tip 2 – Angiv som standardfigur

Tegn i PowerPoint - Angiv som standard FigurDu har tegnet en figur, fx et rektangel med afrundede hjørner. Derefter har du formateret figuren med fyldfarve, kontur, skriftformatering osv.

Du ønsker nu at gøre disse formateringsindstillinger til standard for nye figurer i din præsentation. Klik med højre musetast på figuren og vælg Angiv som standardfigur. – Alle nye almindelige figurer, du tegner, får nu den nye standardformatering.

Tegn i PowerPoint - Angiv som standard Figur

 

Tip 3 – Angiv som standardstreg

Tegn i PowerPoint - Angiv som standardstregDu har tegnet en stregfigur, fx en pil. Derefter har du formateret figuren med kontur, pilespids osv.

Du ønsker nu at gøre disse formateringsindstillinger til standard for nye streger i din præsentation. Klik med højre musetast på figuren og vælg Angiv som standardstreg. – Alle nye streger, du tegner, får nu den nye standardformatering.

Tegn i PowerPoint - Angiv som standardstreg

Tip 4 – Angiv som standardtekstfelt

Tegn i PowerPoint - Angiv som standardtekstfeltDu har tegnet en tekstfelt figur (tekstboks). Derefter har du formateret tekstfeltet med fyldfarve, kontur, skriftformatering osv.

Du ønsker nu at gøre disse formateringsindstillinger til standard for nye tekstfelter i din præsentation. Klik med højre musetast på figuren og vælg Angiv som standardtekstfelt.

Alle nye tekstfelter, du tegner, får nu den nye standardformatering.

Tegn i PowerPoint - Angiv som standardtekstfelt

Tip 5 – Brug SHIFT-tast under skalering af figur


Tegn i PowerPoint - Skalering af figurDu skalerer en figur ved at trække i ét af hjørnemarkerings­håndtagene.

Hold SHIFT-tasten nede under skaleringen for at fastholde højde-bredde forhold.

Tegn i PowerPoint - Skalering af figur

Tip 6 – Brug CTRL-tast under skalering af figur


Du ønsker at skalere en figur, så den bevarer sit centrum, fx fordi den ligger midt på et slide. – Hold CTRL-tasten nede under skaleringen for at fastholde centrum (og hold evt. også samtidig SHIFT-tasten nede for at bevare højde-bredde forhold).

Tegn i PowerPoint - Skalering af figur

Tip 7 – Brug SHIFT-tast til vandret eller lodret flytning af figur med musen


Du er sikkert klar over, at du kan flytte en figur ved at trække i den med musen. Hvis du holder SHIFT-tasten nede, mens du flytter en figur med musen, kan du kun flytte vandret eller lodret (du ”flytter i en skakt”).

 

Tip 8 – Brug CTRL + SHIFT til vandret eller lodret kopiering af figur med musen


Du ved sikkert også, at du kan kopiere en figur ved at trække i den med musen, mens du holder CTRL-tasten nede. Hvis du også holder SHIFT-tasten nede, kan du kun kopiere vandret eller lodret (du ”kopierer i en skakt”).

Tegn med PowerPoint - Kopiering af figur

Tip 9 – Brug ALT-tast under flytning med musen


En PowerPoint præsentation har et indbygget gitter - typisk med afstand 2 mm mellem gitterlinjerne. Brug ALT-tasten for at få en figur til at flugte med gitterlinjerne, når du flytter figuren med musen (du ”flytter i ryk”).

I nogle præsentationer sker dette automatisk (indstillingen Fastgør objekter til gitter), og så skal du holde ALT-tasten nede for ikke at flugte med gitterlinjerne, når du flytter figuren med musen.

 

Tip 10 – Brug piletaster eller CTRL + piletaster til at flytte figurer i små ryk


Brug PILETASTER til at flytte en markeret figur vandret eller lodret i små ryk på ca. 0,3 mm.

Dette gælder dog ikke, hvis indstillingen Fastgør objekter til gitter er valgt. Så flytter piletasterne figuren i ryk efter afstanden mellem gitterlinjerne, altså typisk 2 mm.

Hvis du holder CTRL-tasten nede, mens du bruger piletasterne, flyttes figuren altid i ryk på ca. 0,3 mm.

 

Tip 11 – Brug SHIFT + piletaster eller SHIFT + CTRL + piletaster for at skalere figur i ryk


Brug SHIFT + PIL OP til at forøge højden på en markeret figur med 10% – eller SHIFT + HØJRE PIL til at forøge bredden med 10%. – I begge tilfælde bevarer figuren sit centrum.

Tegn med PowerPoint - Skalering af figur

Hvis du både holder SHIFT og CTRL-tasten nede, forøger du højde eller bredde med 1% med SHIFT + PIL OP eller SHIFT + HØJRE PIL.

 

Tip 12 – Brug SHIFT-tast til at rotere figur i ryk


Du ved helt sikkert, at du kan rotere en figur ved at trække i roteringshåndtaget  med musen. Hvis du holder SHIFT-tasten nede, mens du trækker i roteringshåndtaget, roterer du figuren i intervaller af 15 grader – 15, 30, 45, 60, 75, 90 grader osv.

Tegn med PowerPoint - Roter figur

Øvelse gør mester

Afprøv nogle af disse tips, når du tegner figurer – både i PowerPoint, i Word og i Excel. Det vil gøre dit arbejde noget nemmere. Du skal bare prøve det nogle gange – så sidder tasterne i dine fingre – og du tænker slet ikke over om du bruger CTRL, SHIFT eller ALT-tasterne!