Grundlæggende HTML og CSS kursus

Det lærer du

Kurset er for dig, der skal kunne bruge HTML og CSS til at vedligeholde og oprette websider til brug for jeres virksomheds intra- eller internetsider, eller til dig, der vil i gang med din egen hjemmeside - bygget fra bunden. Hvis din virksomhed anvender et såkaldt CMS (Content Management System) til at styre hjemmesiden, vil kurset give dig en god forståelse af, hvordan CMS-programmet opbygger websidernes struktur og præsentation.

På kurset gennemgår vi, i teori og praksis, den grundlæggende anvendelse af HTML til at opbygge en moderne websides struktur og grundlæggende funktionalitet. Du får også gennemgået hvordan du anvender CSS til at præsentere dit indhold - på en spændende måde!

Efter kurset vil du kunne:

 • Forstå samspillet mellem browsere og servere
 • Forstå opbygningen af internetadresser og HTML-dokumenter
 • Arbejde med syntaksen for opbygningen af HTML-elementer, herunder anvendelse af attributter
 • Bruge de hyppigst anvendte HTML-elementer
 • Forstå samspillet mellem HTML-formularer og web-servere
 • Arbejde med principperne bag opdelingen af HTML-kode og layoutregler
 • Anvende CSS på dit HTML dokument
 • Arbejde med syntaksregler for CSS
 • Anvende pseudo-elements, pseudo-classes og Box Model
I afsnittet ”Kursusindhold” længere nede på denne side, kan du læse alt om, hvad du vil få gennemgået på dette kursus i HTML og CSS.

Det får du

Før kurset
 • Mulighed for at tale med en instruktør, der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige kursus.

På kurset
 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler i centrum af København.
 • Et kursus bestående af en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du får tid til at arbejde med opgaverne i praksis, og derfor har vi altid fokus på hands-on i undervisningen.
 • Et kursusmateriale, som du efterfølgende kan bruge som opslagsværk samt et opgavesæt, der understøtter kurset.
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokost på en italiensk restaurant på Gråbrødretorv, kage, slik, og naturligvis Wi-Fi til dine devices.
 • Et kursuscertifikat med bevis på dine nye kvalifikationer.

Efter kurset
 • Adgang til vores gratis hotline, som betyder, at du op til et år efter kurset kan ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til de emner, der er blevet gennemgået på kurset.
 • Vores unikke tilfredshedsgaranti, som er din tryghed for at få fuldt udbytte af dit kursus.

Få det optimale ud af kurset

Dette HTML kursus og CSS kursus indgår i vores samlede udbud af kurser til webudvikling og målrettet dig, der skal bruge HTML og CSS til at vedligeholde og oprette websider til brug for virksomhedens intra- eller internetsider, eller vil i gang med din helt egen hjemmeside.

Kursusindhold

Browsere, servere og adresser

I dette modul får du en introduktion i hvor, og hvordan, HTML bliver anvendt på internettet. Vi gennemgår hvorledes kommunikationen grundlæggende foregår mellem browser og Web-server, og hvordan internet-adresser er opbygget.

 • Hvad er HTML?
 • Browsere – Web-servere - kommunikation mellem browser og Web-server
 • Request og response
 • URI og URL
 • Ressourceplacering på Web-servere
 • Adresseangivelser – absolutte og relative

Elementer, tags og syntaks

Her gennemgår vi hvordan HTML-elementerne er opbygget ved hjælp af start- og sluttags. Vi gennemgår de grundlæggende elementer for en HTML-side - mulighederne for navngivning af elementerne - hvordan du laver kommentarer i din HTML-kode samt den meget vigtige Document Object Model (DOM). Derudover lærer du at anvende browseren som udviklingsværktøj.

 • Versioner
 • HTML-sidens opbygning – elementer
 • Elementernes opbygning, herunder attributter og parent/child-relationer
 • Navngivning af elementer (id- og name-attributterne)
 • DOCTYPE-deklaration for forskellige version af HTML
 • Angivelse af tegntabel gennem metatag
 • Document Object Model (DOM)
 • Browseren som udviklingsværktøj

Hyppigt anvendte elementer

I dette modul får du en gennemgang af de hyppigst anvendte elementer på HTML-sider.
 • Overblik over hyppigt anvendte elementer – og anvendte element i form-elementet
 • Angivelse af overskriftsniveau gennem brug af elementerne h1-h6
 • Afsnit – links - billeder
 • Lister – ordnet og uordnet
 • Div
 • Linjeskift
 • Formularer

Strukturering af dokumentindhold

Du bliver introduceret til de grundlæggende principper bag udtrykket ”The Semantic Web”. Du lærer at opdele HTML-siden i beskrivende elementer ved at anvende HTML-struktur-elementer.

 • Forskellen imellem strukturering i HTML4 og HTML5
 • Typer af strukturelementer
 • Grundlæggende principper bag opbygning af et HTML5-dokument
 • Header – nav – article – section – aside – footer – div- fieldset - form

Formularer

I dette modul gennemgås opbygningen af formularer, og hvordan du kan anvende de forskellige element-typer. Vi gennemgår også, hvordan du gør formularen klar til at sende data til en Web-server.

 • Hvad er en HTML-formular?
 • Anvendelsen af element-attributterne id og name i forbindelse med formularer
 • Attributter i form-elementet
 • Input-elementer - her under tekstbokse, checkbokse,
 • adio buttons, reset, submit og knapper
 • Anvendelsen af textarea-elementent

Validering af formularer

Du skal lære hvordan du, ved hjælp af indbyggede attributter, kan få ”grov-valideret” formularens indhold - allerede inden du sender data til serveren.

 • Validering af formularinput - valideringsregler i HTML5 elementer
 • Anvendelsen af attributterne required og pattern
 • Kombination af valideringsregler
Introduktion til CSS (Cascading Style Sheets)

I dette modul gennemgår vi, hvorfor CSS er en smart måde at opdele HTML-kode og layout-regler. Du lærer syntaksen for CSS, og hvordan du kan udvælge de relevante elementer i Document Object Model ved at bruge de mest hensigtsmæssige selector-angivelser.

 • CSS – definition og versioner
 • Årsagen til at du skal opdele HTML-kode og layout-regler
 • Hvordan fungerer CSS
 • Syntaksregler
 • Kommentarer i CSS
 • Selectors – herunder elementtype, class og object-angivelse eller kombinationer

CSS-erklæringer og ofte anvendte attributter

Her lærer du hvor du kan placere CSS-regler, samt hvordan hvorledes CSS fungerer, hvis der er angivet flere regler for samme elementtype. Du skal også prøve browseren som udviklingsværktøj.

 • Placering af CSS-regler i elementet, i dokumentet eller i ekstern fil
 • Hvorledes CSS fungerer, hvis der er angivet flere regler for samme elementtype/selector
 • CSS og tekst, f.eks. text-decoration, font-style, font-weight, font-family, color
 • Angivelse af tekststørrelse, f.eks. rem og em
 • Nedarving af CSS-regler
Mere om CSS-selectors

I dette modul ser vi på nogle af de mange muligheder du har for at udvælge, hvilke elementer du ønsker at formatere ved hjælp af CSS.
 • Udvælg elementer ud fra placering og/eller relationer i DOM
 • Udvælg elementer ud fra attributværdier
 • Pseudo-elementer, f.eks. element::first-letter og element::first-line
 • Pseudo-classes, f.eks. a:link, a:visited, a:hover og a:active

Box Model

Her vil du få en forståelse for anvendelsen af den grundlæggende Box Model. Vi gennemgår hvad Box Model består af - hvilke elementer den er opbygget af, og hvorfor du bliver nødt til at forholde dig til den, når du opbygger din HTML-kode.

 • Hvad er Box Model
 • Anvendelsen af attributterne margin, padding, border og float

Kontaktoplysninger

Adresse
Amagertorv 21
1160 København K