MOC 20761: Querying Data with Transact-SQL kursus

Det lærer du

Ønsker du at lære at anvende grundlæggende Transact-SQL med SQL Server, så er dette kursus noget for dig. På baggrund af kurset kan du hurtigere og mere effektivt lave udtræk af data i forbindelse med udvikling af applikationer, rapporter eller eksempelvis analyser i Excel.

Er din profil mere brugerrettet, kan du med fordel tilmelde dig kurserne ”SQL grundlæggende” og ”SQL udvidet”.

Efter kurset vil du være i stand til at:
 • Oprette forespørgsler med SELECT
 • Oprette forespørgsler med flere tabeller
 • Sortere og filtrere data
 • Arbejde med SQL Server datatyper
 • Redigere data med Transact-SQL
 • Anvende indbyggede funktioner
 • Summere og gruppere data
 • Anvende underforespørgsler
 • Anvende tabeludtryk
 • Anvende sæt operatorer

Det får du

Før kurset
 • Mulighed for at tale med en instruktør, der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige kursus.

På kurset
 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler i centrum af København.
 • Et kursus bestående af en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du får tid til at arbejde med opgaverne i praksis, og derfor har vi altid fokus på hands-on i undervisningen.
 • Adgang til Microsofts digitale kursusmateriale (DMOC) samt Microsoft Labs Online*.
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokost på en italiensk restaurant på Gråbrødretorv, kage, slik, og naturligvis Wi-Fi til dine devices.
Efter kurset
 • Adgang til vores gratis hotline, som betyder, at du op til et år efter kurset kan ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til de emner, der er blevet gennemgået på kurset.
 • Vores unikke tilfredshedsgaranti, som er din tryghed for at få fuldt udbytte af dit kursus.

Kurset bliver afholdt på dansk, men vi benytter Microsofts digitale materiale (DMOC), som er på engelsk. På kurset bliver der stillet en Surface tablet til rådighed, som kan anvendes til læsning af materialet. Du vil efterfølgende have adgang til materialet både online og lokalt. I tilfælde af at Microsoft laver en ny version af kursusmaterialet, vil du automatisk få adgang til det. Derudover vil du have adgang til øvelser via Microsoft Labs Online i 180 dage i alt, og du kan derfor fortsætte eller starte forfra på en øvelse hjemmefra, under eller efter kurset, alt efter behov.

Få det optimale ud af kurset

Dette SQL kursus indgår som en del af vores samlede udbud af Business Intelligence kurser og forudsætter, at du har kendskab til relationelle databaser svarende til Databasedesign grundlæggende kursus.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på 33 14 71 44, undervisning@4d.dk eller via chatten her på siden. Vi glæder os til at se dig herinde!

Kursusindhold

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio.

Lessons

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Lab: Working with SQL Server 2016 Tools

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012.
 • Work with SQL Server Management Studio.

Module 2: Introduction to T-SQL Querying
This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements.

Lessons

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Lab: Introduction to Transact-SQL Querying

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the elements of T-SQL and their role in writing queries
 • Describe the use of sets in SQL Server
 • Describe the use of predicate logic in SQL Server
 • Describe the logical order of operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries
This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

Lessons

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Lab: Writing Basic SELECT Statements

After completing this module, you will be able to:

 • Write simple SELECT statements.
 • Eliminate duplicates using the DISTINCT clause.
 • Use column and table aliases.
 • Write simple CASE expressions.

Module 4: Querying Multiple Tables
This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables.

Lessons

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Lab: Querying Multiple Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how multiple tables may be queried in a SELECT statement using joins.
 • Write queries that use inner joins.
 • Write queries that use outer joins.
 • Write queries that use self-joins and cross joins.

Module 5: Sorting and Filtering Data
This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results

Lessons

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values

Lab: Sorting and Filtering Data

After completing this module, you will be able to:

 • Filter data with predicates in the WHERE clause.
 • Sort data using ORDER BY.
 • Filter data in the SELECT clause with TOP.
 • Filter data with OFFSET and FETCH.

Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence.

Lessons

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Lab: Working with SQL Server 2016 Data Types

After completing this module, you will be able to:

 • Describe numeric data types, type precedence and type conversions.
 • Write queries using character data types.
 • Write queries using date and time data types.

Module 7: Using DML to Modify Data
This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data.

Lessons

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data

Lab: Using DML to Modify Data

After completing this module, you will be able to:

 • Insert new data into your tables.
 • Update and delete existing records in your tables.

Module 8: Using Built-In Functions
This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability.

Lessons

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Lab: Using Built-In Functions

After completing this module, you will be able to:

 • Write queries with built-in scalar functions.
 • Use conversion functions.
 • Use logical functions.
 • Use functions that work with NULL.

Module 9: Grouping and Aggregating Data
This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause.

Lessons

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Lab: Grouping and Aggregating Data

After completing this module, you will be able to:

 • Write queries which summarize data using built-in aggregate functions.
 • Use the GROUP BY clause to arrange rows into groups.
 • Use the HAVING clause to filter out groups based on a search condition.

Module 10: Using Subqueries
This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators.

Lessons

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Lab: Using Subqueries

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the uses of queries which are nested within other queries.
 • Write self-contained subqueries which return scalar or multi-valued results.
 • Write correlated subqueries which return scalar or multi-valued results.
 • Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery.

Module 11: Using Table Expressions
Previously in this course, you learned about using subqueries as an expression that returned results to an outer calling query. Like subqueries, table expressions are query expressions, but table expressions extend this idea by allowing you to name them and to work with their results as you would work with data in any valid relational table. Microsoft SQL Server 2016 supports four types of table expressions: derived tables, common table expression (CTEs), views, and inline table-valued functions (TVFs). In this module, you will learn to work with these forms of table expressions and learn how to use them to help create a modular approach to writing queries.

Lessons

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Lab : Using Table Expressions

 • Writing Queries That Use Views
 • Writing Queries That Use Derived Tables
 • Writing Queries That Use Common Table Expressions (CTEs)
 • Writing Queries That Sue Inline Table-Valued Expressions

After completing this module, you will be able to:

 • Write queries that return results from views.
 • Use the CREATE FUNCTION statement to create simple inline TVFs.
 • Write queries that create and retrieve results from derived tables.
 • Write queries that create CTEs and return results from the table expression.

Module 12: Using Set Operators
This module introduces how to use the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets.

Lessons

 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Lab : Using Set Operators

 • Writing Queries That Use UNION Set Operators and UNION ALL
 • Writing Queries That Use CROSS APPLY and OUTER APPLY Operators
 • Writing Queries That Use the EXCEPT and INTERSECT Operators

After completing this module, students will be able to:

 • Write queries that use UNION to combine input sets.
 • Write queries that use UNION ALL to combine input sets
 • Write queries that use the EXCEPT operator to return only rows in one set but not another.
 • Write queries that use the INTERSECT operator to return only rows that are present in both sets
 • Write queries using the CROSS APPLY operator.
 • Write queries using the OUTER APPLY operator

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
This module describes the benefits to using window functions. Restrict window functions to rows defined in an OVER clause, including partitions and frames. Write queries that use window functions to operate on a window of rows and return ranking, aggregation, and offset comparison results.

Lessons

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Lab : Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Writing Queries that use Ranking Functions
 • Writing Queries that use Offset Functions
 • Writing Queries that use Window Aggregate Functions

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the T-SQL components used to define windows, and the relationships between them.
 • Write queries that use the OVER clause, with partitioning, ordering, and framing to define windows
 • Write queries that use window aggregate functions.
 • Write queries that use window ranking functions.
 • Write queries that use window offset functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets
This module describes write queries that pivot and unpivot result sets. Write queries that specify multiple groupings with grouping sets

Lessons

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Lab : Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries that use the PIVOT Operator
 • Writing Queries that use the UNPIVOT Operator
 • Writing Queries that use the GROUPING SETS CUBE and ROLLUP Subclauses

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how pivoting data can be used in T-SQL queries.
 • Write queries that pivot data from rows to columns using the PIVOT operator.
 • Write queries that unpivot data from columns back to rows using the UNPIVOT operator.
 • Write queries using the GROUPING SETS subclause.
 • Write queries that use ROLLUP AND CUBE.
 • Write queries that use the GROUPING_ID function.

Module 15: Executing Stored Procedures
This module describes how to return results by executing stored procedures. Pass parameters to procedures. Create simple stored procedures that encapsulate a SELECT statement. Construct and execute dynamic SQL with EXEC and sp_executesql.

Lessons

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Lab : Executing Stored Procedures

 • Using the EXECUTE statement to Invoke Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Executing System Stored Procedures

After completing this module, students will be able to:

 • Describe stored procedures and their use.
 • Write T-SQL statements that execute stored procedures to return data.
 • Write EXECUTE statements that pass input parameters to stored procedures.
 • Write T-SQL batches that prepare output parameters and execute stored procedures.
 • Use the CREATE PROCEDURE statement to write a stored procedure.
 • Create a stored procedure that accepts input parameters.
 • Describe how T-SQL can be dynamically constructed.
 • Write queries that use dynamic SQL.

Module 16: Programming with T-SQL
This module describes how to enhance your T-SQL code with programming elements.

Lessons

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Lab : Programming with T-SQL

 • Declaring Variables and Delimiting Batches
 • Using Control-Of-Flow Elements
 • Using Variables in a Dynamic SQL Statement
 • Using Synonyms

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how Microsoft SQL Server treats collections of statements as batches.
 • Create and submit batches of T-SQL code for execution by SQL Server.
 • Describe how SQL Server stores temporary objects as variables.
 • Write code that declares and assigns variables.
 • Create and invoke synonyms
 • Describe the control-of-flow elements in T-SQL.
 • Write T-SQL code using IF...ELSE blocks.
 • Write T-SQL code that uses WHILE.

Module 17: Implementing Error Handling
This module introduces error handling for T-SQL.

Lessons

 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling

Lab : Implementing Error Handling

 • Redirecting errors with TRY/CATCH
 • Using THROW to pass an error message back to a client

After completing this module, students will be able to:

 • Implement T-SQL error handling.
 • Implement structured exception handling.

Module 18: Implementing Transactions
This module describes how to implement transactions.

Lessons

 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions

Lab : Implementing Transactions

 • Controlling transactions with BEGIN, COMMIT, and ROLLBACK
 • Adding error handling to a CATCH block

After completing this module, students will be able to:

 • Describe transactions and the differences between batches and transactions.
 • Describe batches and how they are handled by SQL Server.
 • Create and manage transactions with transaction control language (TCL) statements.
 • Use SET XACT_ABORT to define SQL Servers handling of transactions outside TRY/CATCH blocks.

Hvad siger vores kunder om os?

Se vores google reviewsPå Google Bussiness har vi en score på 4,8 af 5 fordelt på 174 reviews

Se vores facebook Reviews

På Facebook har vi en score på 4,9 af 5 fordelt på 110 reviews

 

 

Se alle vores reviews 

 

 

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev

Modtag nyheder, gode tilbud, tips og tricks med vores månedlige nyhedsbrev.

Vi har både et Office/Adobe nyhedsbrev og et nyhedsbrev for vores tekniske Microsoft kurser.

Her bor vi

Hovedindgang
Amagertorv 21
1160 København K
Kursusindgang
Læderstræde 22-26
1201 København K
Åbningstider
Mandag: 08.30 - 15.30
Tirsdag: 08.30 - 15.30
Onsdag: 08.30 - 15.30
Torsdag: 08.30 - 15.30
Fredag: 08.30 - 15.30

 

Kontaktoplysninger

 
Amagertorv 21
1160 København K